HET NIEUWS UIT HET MAASLAND

Het nieuws uit Maasmechelen en Lanaken.


Meest zilverreigers en Knobbelzwanen geteld in Limburg

LIMBURG - Tijdens de vorige winter 2016-2017 werden in totaal anderhalf miljoen watervogels geteld in Vlaanderen. Zonder de meeuwen bij te rekenen, werden er meest kolganzen, wilde eenden, smienten, kleine rietganzen en kieviten. Het grootste aantal zilverreigers werd geteld in het vijvergebied Midden-Limburg en de meeste knobbelzwanen in het Maasland. Het vijvergebied Midden-Limburg omvat De Wijers, het grootste aaneengesloten vijvergebied van België dat liefst 1175 vijvers telt en goed is voor 700 hectare water en riet. Deze afwisseling van water, beemden en bossen maakt het gebied interessant voor tal van dieren. He waterrijke natuurgebied ligt verspreid over Zonhoven, Hasselt, Genk, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. (InLimburg.nu – 3 januari 2018)

Verschaevestraat wordt Frankstraat

LANAKEN – De meerderheid van 54 inwoners van de Cyriel Verschaevestraat in Lanaken, die hun stem uitbrachten, kiezen als nieuwe naam voor hun straat de Anne Frankstraat. Na hun keuze volgt een openbaar onderzoek tot 27 november. Na het behandelen van eventuele bezwaren wordt de nieuwe naam in december ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd. Verschaeve, afkomstig uit West-Vlaanderen, werd in 1911 onderpastoor van Alveringem, een gemeente die later pal achter het IJzerfront kwam te liggen. Hij las, boetseerde en schreef. Zijn drama «Ferdinand Verbiest» werd geschreven in 1912 en Judas uit «1917» kreeg de Staatsprijs voor Toneelletterkunde. Hij nam het in de Eerste Wereldoorlog op voor de Vlaamse soldaten aan het front, die vaak onder bevel stonden van eentalig Franssprekende officieren. Hij schreef daarom in 1917 aan koning Albert I «Frontbrieven», met de verzuchtingen van de Vlaamse frontsoldaten. De koning had immers bij de Duitse inval van 4 augustus 1914 de Vlamingen gelijkheid in rechte en in feite beloofd als zij gevolg gaven aan zijn oproep om zich te melden bij het Belgisch leger en in «den Grooten Oorlog» gingen vechten. In West-Vlaanderen groeide het activisme. Van Verschaeve is het vers «Hier liggen hun lijken als zaden in het zand, hoop op den oogst O Vlaanderland» dat op de eerste IJzertoren voorkwam. De veroordelingen en onderdrukking van de Frontbeweging en het activisme door de Belgische overheid na de Wapenstilstand was voor Verschaeve koren op de molen om extremer te worden. Hij legde de eerste steen van de eerste IJzertoren in Diksmuide, die in 1930 ingehuldigd werd. In 1936, drie jaar na de machtsovername door Hitler kreeg hij de Rembrandtprijs van de Universiteit van Hamburg en het jaar daarop kreeg hij, samen met Maria Elisa Belpaire, Stijn Streuvels en Anton van Duinkerken, het eredoctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. In april 1939 was hij 65 en ging met pensioen als onderpastoor van Alveringem. Hij bleef er echter wonen en elke morgen de mis opdragen. In zijn geschriften, zoals «Het Uur van Vlaanderen», kwam steeds meer de ophemeling van nazi-Duitsland op de voorgrond. De SS evacueerde hem in 1944 naar Duitsland geëvacueerd, waar hij adviseur werd bij de Vlaamsche Landsleiding. Hij verzette er zich vaak ook tegen de Duitsers, met zijn open verweer tegen het bestoken van Antwerpen met Duitse V1-bommen. In april 1945 kwam hij in Oostenrijks Tirol terecht, dat tot 8 mei in handen van de Duitse Wehrmacht bleef. Daar vond hij onderdak in de pastorie van Solbad Hall, waar hij stierf op 8 november 1949. Ondertussen was hij in 1946 in Brugge al bij verstek tot de dood voor het vuurpeloton veroordeeld omwille van zijn collaboratie met de Duitsers. Eind 1947 werd hij ook uit de Belgische nationaliteit gezet. Zij lichaam werd uit Oostenrijk gesmokkeld en uiteindelijk in ‘zijn’ Alveringem met een grafmonument herbegraven. (InLimburg.nu)

- Het weer aangeboden door Drukkerij Jansen -

KLIK HIER NAAR DRUKKERIJ JANSEN